Nhận ký gửi và cho thuê căn hộ Officetel Millennium

Nhận ký gửi và cho thuê căn hộ Officetel Millennium

July 15, 2017

Nhận ký gửi và cho thuê căn hộ Officetel Millennium Ký gửi bán lại và cho thuê căn hộ, Officetel dự án Millennium được xem là một trong những lựa chọn mà khách hàng có thể cần đến, khi có nhu cầu chuyển nhượng, cho thuê lại một sản phẩm...