Đêm nhạc kết thúc bằng màn hợp ca của 6 nghệ sĩ nữ tham gia chương trình.

Đêm nhạc kết thúc bằng màn hợp ca của 6 nghệ sĩ nữ tham gia chương trình.

Đêm nhạc kết thúc bằng màn hợp ca của 6 nghệ sĩ nữ tham gia chương trình.

123 Lượt xem