Bến Vân Đồn đang là một hấp lực rất lớn đối với các doanh nghiệp địa ốc về quận 4

Bến Vân Đồn nhìn từ cầu Calmet

62 Lượt xem