Bến Vân Đồn đang là một hấp lực rất lớn đối với các doanh nghiệp địa ốc về quận 4

Bến Vân Đồn nhìn từ cầu Calmet

123 Lượt xem