Khu đất này rộng hàng nghìn m2 sẽ trở thành một khu phức hợp cao ốc căn phòng – căn hộ vào năm 2018

Khu đất này rộng hàng nghìn m2 sẽ trở thành một khu phức hợp cao ốc căn phòng – căn hộ vào năm 2018

141 Lượt xem