Nằm ở góc hai con đường lớn ngay Bến Vân Đồn, đây là một trong những khu đất vàng sắp được đổi chủ

Nằm ở góc hai con đường lớn ngay Bến Vân Đồn, đây là một trong những khu đất vàng sắp được đổi chủ

118 Lượt xem